Openhuizendag | 29 september 2019

Wij openen de deuren van deze woning: "Energiebewust wonen met een weids uitzicht"


Op zondagnamiddag 29 september 2019 kunt u tal van architecturale woningen bezoeken tijdens 'Mijn Thuis Op Maat'.

Tijdens uw bezoek leg ik uit hoe dit project tot stand is gekomen. Hoe ideeën zijn gegroeid, welke technieken er zijn toegepast, de prijs- en termijngarantie. Het bezoek is gratis. Wel moet u zich registreren en een afspraak maken op deze website: https://www.mijnthuisopmaat.be/projecten2019/139/  

 

U bent er van harte welkom!

Met vriendelijke groeten en graag tot dan!

PROJECTEN IN UITVOERING

 

 


Foto's van de site

STAND VAN ZAKEN & UITGEVOERDE WERKEN

·      Funderingswerken + gedeelte riolering;

·      Metselwerk, beton en staal gelijkvloerse verdieping;

·      Afdek gelijkvloerse verdieping ;

 ·     Metselwerk dragende muren eerste verdieping (in uitvoering)


Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

 

  

 

ADDR

 

Architectuurbureau

Didier De Reymaeker

 

GSM     0473 500 706

Email    info@addr.be

URL      www.addr.be

 

 

 

 

  


Didier De Reymaeker, architect

info@addr.be

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen

BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).

Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/